X10 modellen

X10 MODELLEN ​

Hos X10 tror vi helt grundliggende på, at langt de fleste virksomheder har et stort uforløst potentiale. Ofte forveksler vi det at vi ikke umiddelbart kan se potentialet med at potentialet ikke findes. Markant og vedvarende lønsom vækst handler grundlæggende om ambition, ledelse og eksekvering og dette er hovedingredienserne i X10 modellen.

Vi starter med at sætte det ambitiøse mål. Vi kigger ikke på historiske data, eller på konkurrenterne, eller dommedagsrapporter og profetier m.v. Når det ambitiøse mål er formuleret, fryserne vi omkostningerne på det nuværende niveau. Dels for at fjerne risiko og dels for sikre, at der er tale om reel vækst og ikke bare tilkøbt eller tom omsætning. Herefter beskriver vi vækststrategien med ”Vækstspor”, ”Must Win Battles”, ”Hjørneflag” og ”Gennembrudskalender”. 

Vi uddanner ledelsen i Vækstledelse og transformerer ledergruppemøderne til reelt vækstskabende møder. Vi involverer medarbejderne og skaber en vækstorganisation og kultur. Vi etablerer opfølgningsrutiner omfattende ”Månedlig Vækst Eftersyn”, ”Månedlig Vækst Dialog” og ”Vækst Dashboard”. 

Og vi støtter dig i den daglige ledelse af virksomheden mod det ambitiøse mål. Vi deler inspiration mellem X10 virksomhederne.

Tag med på vækstrejsen sammen med X10, det bliver fantastisk.