VÆKSTSPARRING- OG COACHING

VÆKSTSPARRING- OG COACHING

Som CEO, ejerleder eller funktionschef kan man have behov for et magt- og agendafrit frirum hvor man kan lufte sine tanker, refleksioner og bekymringer, og blive udfordret i relation til f.eks. et ønske om yderligere vækst, bedre resultater eller konkrete ledelsesmæssige udfordringer.

Typisk løber et forløb over 12 måneder med en til to samtaler pr. måned. Pakken koster kr. 150.000,- pr. år.

Skriv venligst til Jesper Elling for yderligere dialog
je@x10growth.com eller ring på +45 23 23 40 95.

HONORERING

Vores honorering består af tre variable og resultatbaserede elementer,
 der sikrer fuldstændig interesse fællesskab med virksomhedens ledelse og ejere.

En procentandel af omsætningen

En andel af den skabte vækst i nettoresultatet

Option på køb af mindre andel af virksomheden.

Imerco

 

Imerco-kæden, der er et datterselskab i M. Goldschmidt Holding koncernen, tæller mere end 160 butikker og en webshop imerco.dk.  Imerco har de seneste 5 år investeret kraftigt i etablering af Imerco som en moderne omnichannel detailhandler.

Vækstambitionen:

Ambitionen var, via en fokuseret omni-channel strategi med fokus på optimal sammenspil mellem fysiske butikker og online at sikre markant vækst og øget lønsomhed i begge kanaler. Ambitionen blev sat i slutningen af 2019 og målet var +10% vækst i et marked der i bedste fald var stagnerende. Covid-10 udfordrede ambitionen markant via flere bølger af tvangsnedlukninger af butikkerne.

Samarbejdet med X10:

Vi valgte at tage X10 med ombord for at sikre at vi fik implementeret og eksekveret den besluttede strategi optimal. Dette skete via processen ”Kun vækst er succes” hvor samtlige medarbejder fra direktion, hovedkontor, butikker m.v. blev involveret og ikke mindst uddannet i Vækstledelse. Et vigtigt element var, at gå fra at være ”købsklar” til at være ”salgsklar” i butikkerne. X10 er eksperter når det gælder vækststrategi, Vækstledelse, mersalg og så bliver man udfordret markant som topleder og det er jo det der rykker, når der skal skabes markante resultater.

Resultaterne:

  • Omsætningen er øget med 140 mio. kr. til 1.493 mio. kr.  
  • Bruttoresultatet er øget med 65 mio. kr. til 667 mio. kr.
  • Arbejdskapitalen er forbedret med 156 mio. kr.
  • Omkostningerne er reduceret til 29,3% af omsætningen sammenlignet med 33,2% i 2019.  
  • Driftsindtjeningen (EBITDA) er øget med 77 mio. kr. til 229 mio. kr. 
  • Resultat før skat er forbedret med 102 mio. kr. til 26 mio. kr.
Adm. dir. Frederik Brønnum

Kort om virksomheden: 
Pisiffik A/S er en af Grønlands største virksomheder. Virksomheden driver foodservice samt 47 detailbutikker: Supermarkeder og specialforretninger indenfor mode, elektronik og isenkram. Virksomheden omsætter for ca. 1,2 milliarder danske kroner.

Vækstambitionen:
Samarbejdet med X10 har til formål at skabe en stigende omsætning i et fladt marked, uden at øge omkostningerne.

Samarbejdet:
De sidste 4 år har X10 har hjulpet Pisiffik på en vækstrejse, hvor de har bidraget til at udvikle vores vækststrategi og givet os en værktøjskasse til eksekveringen. Herunder omfattende uddannelse af alle ledere samt løbende rådgivning og sparring.

Resultaterne:
Udover de finansielle resultater med vækst i både omsætning og indtjening, har X10s tilgang givet os nogle ledelsesredskaber, som bliver brugt i alle niveauer af virksomheden. Disse redskaber sikrer en blivende effekt; Takket være Vækstledelse har vi nu et fælles sprog og en tankegang, som gør samarbejde og vidensdeling på tværs af seks isolerede byer nemmere.

Adm. direktør, Per Steen Larsen, Pisiffisk
LEE logo


Virksomheden er en dansk familieejet virksomhed indenfor online salg af højkvalitets vitamin og kosttilskudsprodukter. Produkterne omsættes i hele Europa ud fra lager og distributionscenter i Amsterdam. Omsætningen er steget fra ca. 94 mkr. i 2018 til  ca. 135 mkr. i 2020 og virksomheden er særdeles lønsom.

Vækstambitionen:
Ambitionen er, at virksomhedens omsætning skal vokse med med min. 25% hvert år og med en stigende lønsomhed.

Samarbejdet med X10:
Adm. direktør Brian Friis: “…vi har nu arbejdet sammen med X10 i 3 år. X10 er meget aktive og kommer jævnligt i virksomheden og deltager i alle væsentlige aktiviteter. Lige som de har uddannet alle i Vækstledelse. De er super ambitiøse og professionelle og kommer med den rette erfaring, holdning og værktøjskasse. Vi valgte at samarbejde med X10, for så at sige at få en ”forsikring” for at vi lykkedes med væksten”.

Resultaterne:
Væksten her i 2020 kommer tæt på 30%. Her til skal ligges, at virksomheden og organisation i dag er markant styrket og professionaliseret sammenlignet med tidligere og nu er i stand til at levere den ønskede markante vækst og med accelererende lønsomhed”.

Adm. direktør, Brian Friis, LifeExtensionEurope