Vækstrådgivning

VÆKSTRÅDGIVNING

X10 rådgiver virksomheder med potentiale til at blive 10 gange større og/eller 10 gange mere værd indenfor 3-5 år. 

Når vi rådgiver mindre og mellemstore virksomheder løber samarbejdet typisk over tre år med dyb og intensiv involvering fra vores side. Vækstprocessen skræddersys til den enkelte virksomhed på basis af nogle velafprøvede og særdeles succesfulde elementer. Vi involverer os meget aktivt i udviklingen af virksomheden og i driften. Vores X10 model har vist at den virker. I 2018, i forhold til 2017, voksede X10 virksomhederne samlet set hele 183%.

 1. Formøde med CEO og ejerkreds
 2. Vækstcoaching med CEO og fastlæggelse af vækstambitionen
 3. Involvering af ledergruppen
 4. Træning i Vækstledelse
 5. Udvikling og implementering af vækststrategien med ”Vækstspor”,
  ”Must Win Battles”, ”Gennembrudskalender” og meget mere
 6. Udvikling af ledergruppen fra ”OK” til ”vækst”
 7. Involvering og udvikling af mellem/frontlinjelederne inden for Vækstledelse
 8. Udvikling af vækstkultur og gearing af organisationen til vækst
 9. Løbende vækstmonitorering og opfølgning via vækst dashboard.

HONORERING

Vores honorering består af tre variable og resultatbaserede elementer,
 der sikrer fuldstændig interesse fællesskab med virksomhedens ledelse og ejere.

En procentandel af omsætningen

En andel af den skabte vækst i nettoresultatet

Option på køb af mindre andel af virksomheden.

Kort om virksomheden: 
Pisiffik A/S er en af Grønlands største virksomheder. Virksomheden driver foodservice samt 47 detailbutikker: Supermarkeder og specialforretninger indenfor mode, elektronik og isenkram. Virksomheden omsætter for ca. 1,2 milliarder danske kroner.

Vækstambitionen:
Samarbejdet med X10 har til formål at skabe en stigende omsætning i et fladt marked, uden at øge omkostningerne.

Samarbejdet:
De sidste 4 år har X10 har hjulpet Pisiffik på en vækstrejse, hvor de har bidraget til at udvikle vores vækststrategi og givet os en værktøjskasse til eksekveringen. Herunder omfattende uddannelse af alle ledere samt løbende rådgivning og sparring.

Resultaterne:
Udover de finansielle resultater med vækst i både omsætning og indtjening, har X10s tilgang givet os nogle ledelsesredskaber, som bliver brugt i alle niveauer af virksomheden. Disse redskaber sikrer en blivende effekt; Takket være Vækstledelse har vi nu et fælles sprog og en tankegang, som gør samarbejde og vidensdeling på tværs af seks isolerede byer nemmere.

Adm. direktør, Per Steen Larsen, Pisiffisk

Kort om virksomheden: 
Virksomheden er en dansk familiejet virksomhed indenfor online salg af højkvalitets vitamin og kosttilskudsprodukter. Produkterne omsættes i hele Europa ud fra lager og distributionscenter i Amsterdam. Og omsætningen udgør i 2019 over 100 millioner kroner og virksomheden er særdeles lønsom.

Vækstambitionen:
Ambitionen er, at virksomhedens omsætning skal vokse med hele 25% hvert år og med en stigende lønsomhed.

Samarbejdet:
Vi har lavet en 3 årig samarbejdsaftale med X10. X10 er meget aktive og kommer jævnligt i virksomheden og deltager i alle væsentlige aktiviteter. Lige som de har uddannet alle i Vækstledelse. De er super ambitiøse og professionelle og kommer med den rette erfaring, holdning og værktøjskasse. Jeg valgte at samarbejde med X10 for så at sige at få en ”forsikring” for at vi lykkedes med væksten.

Resultaterne:
Væksten i Q1 2019 er nu oppe på ca. 20% så vi er godt på vej mod målet på de 25%. Her til skal ligges, at virksomheden og organisation i dag er markant styrket og professionaliseret sammenlignet med tidligere og er nu i stand til at levere den ønskede vækst.

Adm. direktør, Brian Friis, LifeCareEurope